Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Collectief ontslag

Collectief ontslag procedure

Bij grote bedrijven wordt regelmatig gereorganiseerd. In veel gevallen is er dan niets aan de hand voor u als werknemer. Het kan echter ook zijn dat er met de reorganisatie banen zullen verdwijnen. In dat geval zal er sprake zijn van collectief ontslag. Tegelijkertijd wordt een groot aantal werknemers ontslagen. Voor een dergelijk ontslag bestaat een procedure die veelal zal worden gevolgd.
 

Collectief ontslag regels, sociaal plan

Er zijn een aantal regels waaraan een werkgever zich moet houden wanneer werknemers collectief worden ontslagen. Zo dient het ontslag aan u te worden gemeld en schriftelijk te worden toegelicht.  De melding collectief ontslag is geregeld in de Wet melding collectief ontslag. Als u wordt ontslagen zal er waarschijnlijk een sociaal plan moeten worden opgesteld. In dit sociaal plan staat informatie en uitleg over het ontslag. Ook staat er een afvloeiingsregeling opgenomen. 
 

Collectief ontslag vergoeding

Als er meerdere mensen dienen te worden ontslagen (collectief ontslag), zal vaak aan deze mensen een persoonlijk voorstel worden gedaan. Hierin staat een bedrag dat u krijgt wanneer u zelf besluit om te vertrekken. De hoogte van dit bedrag, een ontslagvergoeding, is afhankelijk van verschillende factoren. U bent vrij om hier al dan niet op in te gaan. Op deze manier probeert een werkgever werknemers vrijwillig te laten vertrekken. Als er immers genoeg werknemers vrijwillig vertrekken, hoeft er niemand ongewenst te worden ontslagen.
 

Hoe weet ik of ik ook weg moet?

Als uw werkgever heeft aangegeven dat er banen zullen verdwijnen, begint voor u een onzekere tijd. Zult u een van de medewerkers zijn die moet vertrekken? Het is goed om te weten dat uw werkgever niet zelf willekeurig mag kiezen welke werknemers hij zal ontslaan. Als er meerdere werknemers worden ontslagen zal dit via het zogenaamde “afspiegelingsbeginsel” moeten gaan. Bij afspiegelen wordt gekeken naar en aantal zaken:
  • welke collega’s hebt u met dezelfde functie;
  • wat is de leeftijdsgroep waarin u zit;
  • wat is de lengte van uw dienstverband.
Als u zeer bijzondere kennis of bekwaamheden heeft, kan het zijn dat voor u een uitzondering wordt gemaakt. In dat geval zult u waarschijnlijk niet ontslagen worden.
 

Veel collega’s werken hier al langer dan ik

Op het moment dat u nog niet heel lang bij uw werkgever werkt, kan het toch zijn dat u op basis van de afspiegeling mag blijven. Als er bijvoorbeeld leeftijdsgenoten zijn die hetzelfde werk doen en korter werken dan u, zullen deze in beginsel eerst weg moeten. Ook als er veel mensen werken die al wat ouder zijn en al lang bij het bedrijf werken, zullen in deze leeftijdscategorie mensen worden ontslagen. Het kan dan dus zijn dat u met 4 jaar werken wel mag blijven, maar een oudere collega die er al 15 jaar werkt toch zal worden ontslagen.
 

Moet ik akkoord gaan met de ontslagvergoeding?

Als er bij uw werk sprake is van collectief ontslag, zult u misschien een voorstel krijgen van uw werkgever om het contract te beëindigen met wederzijds goedvinden. In dit voorstel is vaak een ontslagvergoeding opgenomen. Om te weten of deze vergoeding redelijk is, dient u te kijken naar de rechten die u hebt. De advocaten en juristen van de Ontslagwinkel kunnen voor u berekenen wat een redelijke vergoeding is bij collectief ontslag. Van belang is dat u niet vrijwillig akkoord gaat en uw recht op WW-uitkering verspeelt. Op basis van ons advies kunt u besluiten of u akkoord gaat met de voorgestelde regeling. Eventueel kunnen wij ook voor u onderhandelen over de vergoeding als dat nodig is of de mogelijkheid toch in dienst te kunnen blijven.
 

Juridisch advies bij collectief ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

 

Suggesties

Ontslagrecht
Ontslag wederzijds goedvinden
Onterecht ontslagen?
Ontslagvergoeding