Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Werkgever draagt meestal kosten 

De werkgever heeft er belang bij, dat het conflict niet te lang blijft slepen

In meer dan 90% van de gevallen, betalen werkgevers daarom het grootste deel van de kosten. Deze afspraak wordt dan vastgelegd in een overeenkomst of een vonnis. Als de werkgever tot niets bereid is, dan draagt u (een deel van) de eigen kosten.

Betalen in termijnen

U mag onze factuur betalen in termijnen, zodat de kosten niet een drempel zullen zijn om uw recht te halen. Meestal wordt afgesproken om in 6 termijnen te betalen, met een toeslag van 5%. Het kan ook korter of langer als u dat wenst. De afspraken hierover worden vastgelegd, voordat de opdracht wordt aanvaard.

Wat levert dit u op?

  • gemak: u hoeft niet zelf in onderhandeling te treden met uw werkgever

  • mogelijk herstel van de dienstbetrekking

  • behouden van het recht op WW

  • ontslag-/transitie vergoeding en andere compensaties

Kosten per 1 januari 2016

Eerste telefonisch overleg over ontslag is gratis. Als het gaat over een procedure of onderhandelen met de werkgever, geldt een uurtarief van €150,- plus btw en kosten van derden. In de meeste gevallen wordt echter een vast bedrag afgesproken, zodat u geen verrassingen krijgt. Het vaste bedrag kan met u worden afgesproken als wij inzicht hebben in uw situatie.  

Subsidie

De bovenstaande kosten kunnen lager zijn als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De subsidie wordt voor u aangevraagd, tenzij het duidelijk is dat u daarvoor niet in aanmerking komt. De voorwaarden voor subsidie treft u aan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.


 

Fill out my online form.