Ik raad u aan uw arbeidsovereenkomst goed na te lezen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is namelijk vaak de mogelijkheid van tussentijdse opzegging opgenomen (dus als het contract nog loopt). Deze tussentijdse opzegging is dan mogelijk als er een opzegtermijn in acht wordt genomen. De arbeidsovereenkomst loopt in beginsel van rechtswege af na het verstrijken van de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is overeengekomen (er hoeft dan normaal gesproken geen opzegtermijn in acht te worden genomen). Alleen als in de arbeidsovereenkomst staat dat er een opzegtermijn geldt van een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, dan had er al opgezegd moeten worden.