Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Hulp bij ontslagvergoeding: wanneer heb ik er recht op?

Wanneer heeft u nu recht op een ontslagvergoeding? De ontslagvergoeding wordt ook wel gouden handdruk genoemd. Dit is een bedrag dat u krijgt omdat u inkomen verliest doordat u bent ontslagen of ontslag hebt genomen. Bij gouden handdruk wordt vaak gedacht aan een groot bedrag. Een ontslagvergoeding is helaas niet altijd van goud. 

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

De hoogte van uw ontslagvergoeding wordt door de rechter vastgesteld, of via onderling overleg met uw werkgever, via mediation. Tot 1 juli 2015 werd vergoeding berekend via de kantonrechtersformule, maar sindsdien geldt er de transitievergoeding bij ontslag.

De hoogte van de vergoeding zal afhankelijk zijn van onder meer:

  • uw salaris;
  • uw leeftijd;
  • het aantal jaren dat u voor uw werkgever heeft gewerkt.

Hulp bij de vaststelling van ontslagvergoeding 

De kantonrechter stelt de transitievergoeding voor het ontslag vast. De hoogte van de ontslagvergoeding is mede afhankelijk van welke procedure bij de kantonrechter wordt gevolgd. Wordt ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd of zal er een procedure worden gevoerd vanwege kennelijk onredelijk ontslag? Graag bieden wij hulp om een goede keuze te maken welke zal leiden tot de hoogst mogelijke opbrengst bij de ontslagvergoeding.

Wanneer ontslagvergoeding? Bij ontbinding van de overeenkomst?

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding? Als uw werkgever een verzoek bij de kantonrechter heeft gedaan om uw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden, kan de kantonrechter besluiten een ontslagvergoeding vast te stellen. Deze ontslagvergoeding werd tot 1 juli 2015 berekend op basis van de kantonrechtersformule. Nu geldt er echter een transitievergoeding. Wanneer u nu recht heeft op een transitievergoeding of ontslagvergoeding kan per situatie verschillen. Schakel de hulp in van Ontslagwinkel wanneer er sprake is van ontslagvergoeding en u hier hulp bij nodig heeft.

Bent u onterecht ontslagen?

Als u onterecht ontslagen bent en een transitievergoeding krijgt na uw ontslag, dan wordt de vergoeding anders berekend. Bij de vaststelling van een ontslagvergoeding heeft de kantonrechter in dit geval een grote mate van vrijheid bij het vast stellen van een zogenaamde billijke vergoeding. De rechter kijkt vooral naar waar hij redelijk vindt. In deze procedure kunt u daarnaast ook concrete schade vergoed krijgen. U zult u als werknemer moeten beargumenteren welke schade u hebt geleden en mogelijk nog gaat lijden en welke schade dus vergoed moet worden volgens u. Wij bieden graag hulp bij het vaststellen van de ontslagvergoeding die volgens u redelijk is. Tevens adviseren wij u wanneer er sprake kan zijn van een ontslagvergoeding.

Wat krijg ik nu voor ontslagvergoeding?

Als u wordt ontslagen kunt u met uw werkgever onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding bij ontslag. Bekijk eerst wel of u recht heeft op een transitievergoeding. Wij kunnen hulp bieden bij de ontslagvergoeding en bekijken wanneer u hier recht op heeft. Als u samen met uw werkgever een bedrag kunt afspreken dat u mee krijgt als vergoeding, dan kunt u dit laten vastleggen bij de kantonrechter. Er zal dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd. De hoogte van de ontslagvergoeding heeft u samen vastgesteld. Let er wel op dat het gaat om een bruto bedrag, waarover nog belasting betaald dient te worden. 

Zelf transitievergoeding aanvragen bij ontslag

Als u onterecht ontslagen bent door uw werkgever kunt u ook zelf een transitievergoeding, een billijke vergoeding en ook een schadevergoeding vragen aan de kantonrechter. In dat geval zal de rechter op uw verzoek ook kunnen beoordelen welke concrete schade u lijdt door het ontslag en zal hiervoor naar redelijkheid een vergoeding worden toegekend. 

De hoogte van de vergoeding is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hierbij kunt u denken aan de reden van uw ontslag, uw toekomstmogelijkheden voor ander werk, uw sociale omstandigheden, het aantal jaren dat u in dienst was bij uw werkgever en meer. 

Ontslagvergoeding berekenen

Als u wordt of bent ontslagen zal gekeken worden wanneer u hiervoor een ontslagvergoeding krijgt. 

De Ontslagwinkel kan u hulp bieden bij het onderhandelen over deze ontslagvergoeding. Dit kan bij een procedure waarbij verzocht wordt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden of door het vorderen van een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Bij beide procedures kunnen wij een zo hoog mogelijke vergoeding voor u laten vaststellen.

Kosten juridisch advies ontslag, gratis berekenen ontslagvergoeding

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.