Als mijn werkgever helemaal niets meldt en mijn 3e jaarcontract loopt van rechtswege af dan kan ik er dus vanuit gaan dat ik de eerstvolgende werkdag niet hoef te verschijnen?

Het ligt eraan wat u zelf wil. Als u bij het bedrijf wil blijven werken, dan raad ik u aan gewoon op het werk te verschijnen. Uw contract wordt dan namelijk stilzwijgend verlengt. U geeft aan dat het uw derde jaarcontract is. Als er geen CAO van toepassing is die meerdere tijdelijke contracten toestaat, dan betekent het dat het in uw situatie om een vast contract gaat onder dezelfde voorwaarden.

Als u niet meer bij het bedrijf wil blijven werken dan hoeft u inderdaad niet op uw werk te verschijnen na afloop van het contract. Overigens raad ik u dit niet aan, aangezien u daarmee uw uitkeringsrechten in gevaar brengt.