"Ik werk al drie jaar fulltime, maar heb een 0-uren contract. Moet ik uitbetaald krijgen als ik op de ingeroosterde dag ziek ben?" 

In uw situatie is het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang van toepassing. De wet bepaalt dat wanneer een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de bedongen arbeid in enige maand wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de voorafgaande drie maanden. De werkgever dient in beginsel (70% van) het loon door te betalen.