Mijn baas vraagt me om minder uren te gaan werken om zo de zaak te laten bestaan, kan dat zo maar?

Een en ander is afhankelijk van uw arbeidscontract. Als u een vast dienstverband hebt met een vast aantal uren dan geldt het volgende.

Van belang is of er een eenzijdig wijzigingsbeding is uw contract is opgenomen. Maar ook al is dit opgenomen, dan nog mag de werkgever daar alleen een beroep op doen indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werkgever dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, dan is in beginsel uw instemming nodig voor wijziging. De werkgever mag het contract op dit punt dus niet zomaar eenzijdig aanpassen. In principe hoeft u niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging, alleen in bepaalde situaties kan het onredelijk zijn dat u niet meewerkt.

Wel kan het zijn dat de werkgever bijvoorbeeld 'deeltijdontslag' aanvraagt bij het UWV.