"Ik heb een vast contract, loop bij de arbodienst en ben nu twee maanden thuis in verband met een burn out. Mijn werkgever geeft aan dat ik nu maar 70% salaris krijg. Het kan toch niet dat mijn werkgever mij kort op mijn salaris?"

De wet bepaalt dat de werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken tenminste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon. Van belang is of er een CAO van toepassing is waarin iets is gemeld over doorbetaling tijdens ziekte. Ook kan het zijn dat in uw arbeidsovereenkomst iets is opgenomen over doorbetaling tijdens ziekte. Indien daarin niets is geregeld, valt u terug op het wettelijk regime. Dit houdt dus in dat de werkgever inderdaad maar 70% van het salaris hoeft door te betalen, tenzij u daardoor onder het voor u geldende wettelijke minimumloon uitkomt.