In de jurisprudentie is bepaald dat van werknemers verwacht mag worden dat zij instemmen met redelijke voorstellen van de werkgever die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk. Vaak is het zo dat de werkgever bij bedrijfsverhuizing aan werknemers een vergoeding voor verhuiskosten aanbiedt of een reiskostenvergoeding. Of het in uw situatie een redelijk voorstel is, moet worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden.