Wanneer de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 36 maanden hebben overschreden, dan geldt de laatste overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd (tenzij hier in de CAO van af is geweken). Afhankelijk van de duur van de tijdelijke contracten die u hebt gehad, zou dus mogelijk al sprake kunnen zijn van een vast dienstverband. Ervan uitgaande dat dit niet het geval is, geldt het volgende. De werkgever is niet verplicht een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Het contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af wanneer de tijd die is overeengekomen is verstreken. Als de werkgever wel een nieuwe overeenkomst aanbiedt, dan zou dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd moeten zijn, tenzij er een CAO van toepassing is die het mogelijk maakt dat er meer dan drie tijdelijke contracten worden aangeboden. Biedt de werkgever geen nieuwe overeenkomst aan, maar laat hij u wel doorwerken nadat het contract is verlopen, dan is er sprake van stilzwijgende verlenging. U bent dan in vaste dienst, tenzij in de CAO anders is bepaald.