Sta je als ouder langs de lijn, naar het voetballen van je kind te kijken, wordt je gefilmd door middel van een camera. Mag dat zo maar, ongevraagd filmen? Een vraag die ook regelmatig opdoemt bij het observeren van werknemers, via een camera. Onlangs deed de rechtbank Utrecht (Midden-Nederland) een mooi uitgewerkte uitspraak. Over wat mag en niet mag in het kader van de inmiddels beruchte AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De uitspraak valt in twee delen uiteen. Vandaag het eerste deel.

Voetbal TV is een videoplatform voor het amateurvoetbal. Het bedrijf maakt in opdracht van voetbalclubs videoregistraties van wedstrijden in het amateurvoetbal. Begin 2020 namen 153 clubs deel aan Voetbal TV en werden er maandelijks ongeveer 2500 tot 3000 wedstrijden opgenomen en uitgezonden. Daarnaast is Voetbal TV een sociaal platform. De VoetbalTV-app wordt door naar schatting ruim een half miljoen (520.000) mensen gebruikt. Op het Voetbal TV-platform kan men voetbalmomenten terugkijken, wedstrijden analyseren, gegevens verzamelen en delen met anderen. Een eigen redactie van eiseres verzamelt verder ‘highlights’ zoals doelpunten en kansen en vertoont deze.

De Autoriteit Persoonsgegevens, die ook wel de privacy-waakhond wordt genoemd, heeft Voetbal TV een boete opgelegd van € 575.000,-, omdat zij onrechtmatig persoonsgegevens heeft verwerkt. De Autoriteit verwijt Voetbal TV dat zij zonder rechtmatige grondslag video-opnamen heeft gemaakt van een groot aantal amateurvoetbalwedstrijden. De beelden zijn verder ook verspreid onder een groot publiek via de VoetbalTV-app en via de analysetools. Daarmee heeft zij in strijd gehandeld met de AVG. Het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is geschonden en ook het recht op de bescherming van persoonsgegevens van een groot aantal betrokkenen, onder wie veel minderjarigen. Deze betrokkenen zijn als gevolg hiervan de controle over hun persoonsgegevens (voor een deel) kwijt. Verweerder vindt dat dit een ernstige overtreding is, die de hoge boete rechtvaardigt van meer dan een half miljoen euro.

Voetbal TV beroept zich allereerst op de journalistieke vrijheid en die is in (art. 85 van) de AVG uitgezonderd van de privacybescherming. Dat wijst de Utrechtse rechter af. De uitzending van de amateurvoetbalwedstrijden kan namelijk niet worden aangemerkt als een bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën. De wedstrijden hebben daarvoor te weinig nieuwswaarde; het gaat om het uitzenden van amateursport en- spel. De beelden geven geen informatie over bekende personen, bijvoorbeeld bekende voetballers, en dragen ook niet bij aan enig maatschappelijk debat. Het gaat om een ongefilterd verwerken van een grote hoeveelheid door Voetbal TGV zelf verzamelde persoonsgegevens.

En dan volgt de hoofdmoot van de uitspraak. Heeft Voetbal TV een gerechtvaardigd belang? Daarover meer in de volgende blog.