Nee, een gouden handdruk heeft in beginsel geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. De gouden handdruk en de WW-uitkering worden los van elkaar gezien. Wel moet u rekening houden met de fictieve opzegtermijn. Wanneer namelijk niet de juiste opzegtermijn in acht is genomen, hanteert het UWV een fictieve opzegtermijn. Het UWV ziet de gouden handdruk als loon over de fictieve opzegtermijn. Een werknemer heeft in beginsel pas recht op een WW-uitkering als de fictieve opzegtermijn is verstreken. In deze situatie wordt u dus niet gekort op uw WW-uitkering, maar de datum waarop de uitkering ingaat verschuift. Deze periode moet u zien te overbruggen. Daarnaast is het ook zo dat een gouden handdruk wel gevolgen kan hebben voor andere regelingen, zoals bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering.