Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Verfijnd op Tag: Vast Contract

Afzien van een vast contract?

Ik word ontslagen omdat mijn volgende vierde contract een vast contract moet worden. Kan ik vrijwillig afzien van een vast contract zodat ik alsnog een jaarcontract kan krijgen? De wettelijke regeling is dat er aansluitend maar drie tijdelijke cont…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Vast Contract

april 3, 2013  |   Share:

Werken via uitzendbureau om ketenregeling te doorbreken?

De werkgever wil mijn arbeidscontract voor bepaalde niet verlengen omdat ik dan een vast contract zou moeten krijgen. Ze willen mij wel behouden via een uitzendbureau op dezelfde werkplek en met dezelfde functie. Mag dit zomaar? U hebt een tijdel…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ketenregeling, Uitzendbureau, Vast Contract

april 3, 2013  |   Share:

Recht op een vast contract?

Ik heb mondeling een 3de contractverlenging gekregen, de datum is 3 weken geleden ingegaan. Ik heb nog geen contract ondertekend. Heb ik nu recht op een contract voor onbepaalde tijd? Als ik het goed begrijp is uw contract drie weken geleden afgelop…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Stilzwijgende Verlenging, Vast Contract

maart 27, 2013  |   Share:

Is het zo dat een werkgever verplicht is om na 3 jaarcontracten een vast contract te verstrekken?

Op grond van de wet moet het vierde contract een contract voor onbepaalde tijd zijn. Dit geldt echter alleen als de arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden. Het kan zijn dat in een CAO een afwijken…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling, Vast Contract

februari 19, 2013  |   Share:

Mag mijn werkgever mij een vierde tijdelijk contract aanbieden?

In principe is het zo dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierva…

Categories: Ontslag Procedure | Tags: Arbeidsovereenkomst, Vast Contract

december 3, 2012  |   Share:

Na drie jaar een tijdelijk arbeidscontract gehad te hebben wil mijn werkgever geen vast contact geven

Een contact voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege. Dat wil zeggen dat het contract vanzelf afloopt, simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Deze regel kent echter uitzonderingen. Omdat u spreekt over een period…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Drie Jaar, Geen Verlenging, Vast Contract

november 7, 2012  |   Share: