Allereerst is van belang te onderzoeken of de proeftijd geldig is. De proeftijd moet aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn, moet deze schriftelijk overeen zijn gekomen en zit er, afhankelijk van het soort en de duur van het contract/CAO, een maximum periode aan de proeftijd. Indien er sprake is van een nietige proeftijd, wordt ervan uitgegaan dat het contract is overeengekomen zonder proeftijd. Als er wordt opgezegd tijdens een nietige proeftijd dan kan de werknemer de nietigheid van het ontslag inroepen en loon vorderen, dan wel een schadevergoeding eisen wanneer het ontslag onregelmatig of kennelijk onredelijk is. 

Indien wel een geldige proeftijd is overeengekomen, zijn beide partijen, zolang de proeftijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Als de opzegging aan deze eisen voldoet dan is de opzegging niet kennelijk onredelijk of onregelmatig. Over het algemeen valt er dan ook weinig te doen tegen een ontslag tijdens de proeftijd. Slechts bij zeer hoge uitzondering wordt schade vergoed. Wat u wel kunt doen is van uw werkgever vragen de reden voor opzegging schriftelijk kenbaar te maken.