Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Protesteer tegen non-actief stelling

Als u op non-actief wordt gesteld

In de aanloop tot ontslag kunt u op non-actief gesteld, met behoud van salaris. Achtergrond is vaak het belang van de werkgever, om een rustige gemotiveerd werkkring te behouden, zonder dat dit wordt verstoord door iemand die ongemotiveerd is omdat deze wordt ontslagen. Tegen dit besluit kunt u wel degelijk bezwaar maken als u dat wenst. Immers is werken meer dan alleen maar inkomen verwerven. Uw belang is mede gelegen in de contacten met de collega's, klanten, persoonlijke groei, zingeving en zeker ook de levensvreugde die u ontleent aan plezier in het werk.

Soms is het ook mogelijk een later ontslag te voorkomen, als u alsnog de kans krijgt om te kunnen blijven doorwerken. U heeft dan tijd om uw bijdrage aan het resultaat van de onderneming verder aan te tonen.

Wat kunt u doen tegen non-actief stelling

1. Maak direct schriftelijk bezwaar. Dit kan per brief of per email. Geef een korte termijn van maximaal een week om een reactie te krijgen van uw werkgever.
2. Kort geding. Als de werkgever niet akkoord is met terugplaatsing of als deze niet tijdig reageert, kiest u voor een kort geding. Op korte termijn wordt het geschil voorgelegd aan de rechter die dan onmiddelijk uitspraak kan doen.

Voorbeeldbrief bezwaar tegen non-actief stelling

Datum:  
Onderwerp: non-actiefstelling

Geachte ………………….,
 
Ik ben niet akkoord met de op .... aangezegde non-actiefstelling. Er zijn geen goede redenen om een dergelijke zwaarwegende maatregel te kiezen. In mijn situatie is het onredelijk om mij zomaar uit mijn werkkring te verwijderen. Hier is naar mijn mening sprake van slecht werkgeverschap.

Ik eis daarom dat ik onmiddelijk mijn werkzaamheden zal kunnen hervatten. Als ik van u geen akkoord heb binnen een week na dagtekening van deze brief, zal mijn advocaat u in kort geding dagvaarden.  

Met vriendelijke groet,
Naam en handtekening

Kort geding 

Via een advocaat kunt u een kort geding starten om directe terugplaatsing te vorderen. Dit kan op zeer korte termijn van 1 of 2 weken. Ook zal dan de rechter vaak snel een uitspraak doen. Met een vlotte procedure kunt u bewerkstelligen dat uw functie wordt gecontinueerd en uw werkplek niet wordt opgeheven of wordt overgenomen door een collega.  Uw werkgever mag u alleen op basis van zwaarwegende redenen op non-actief stellen. Het vooruitlopen op ontslag is in de praktijk niet voldoende zwaarwegend. Er moeten bijkomende redenen zijn, zoals onvoldoende werk of een onhoudbare situatie op de werkvloer. Jurisprudentie: RAR 2012/27 en Hof Leeuwarden 29 november 2011, LJN BU6253.

Neem met ons contact op als u een kort geding wenst of als u vragen heeft. 

Suggesties

Ontslagvergoeding
Onterecht ontslagen
Uitkering UWV 
Ontslagprocedure