Een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag na het verstrijken van de proeftijd alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet is overeengekomen dan bent u in beginsel verplicht om door te werken tot het einde van het contract. Als u dat niet doet, dan kan de werkgever schadevergoeding vorderen. Het aantal uur dat u hebt gewerkt verandert hier niets aan. Mogelijk kunt u wel met uw werkgever overeenstemming bereiken over eerder vertrek.