Een detacheringsbedrijf  mag een dergelijk beding opnemen en daar ook een boeteclausule aan verbinden. In uw situatie is het echter de termijn die te betwisten valt. Een termijn van twee jaar bij een contract van zes maanden lijkt onredelijk lang. U zou dit te beoordeling aan de rechter voor kunnen leggen door een verzoek in te dienen om de termijn te verkorten. Uiteraard is het prettiger als een gang naar de rechter kan worden voorkomen. Daarom raad ik u aan om indien u van plan bent bij een bedrijf waar u ingeleend bent te gaan werken, in overleg te treden met het detacheringsbedrijf. Mogelijk krijgt u toestemming om bij de nieuwe werkgever te gaan werken.