“Ik heb een onbepaalde tijd contract. Op mijn werk hebben we een reorganisatie. Ik ben zwanger en vraag me af of ze mij ook kunnen ontslaan?” 

Dat ligt eraan welke weg de werkgever zal gaan bewandelen. Er geldt een opzegverbod tijdens zwangerschap, bevallingsverlof en na werkhervatting gedurende zes weken aansluitend op het bevallingsverlof. Dit opzegverbod betekent dat de werkgever geen gebruik zal kunnen maken van een eventuele ontslagvergunning het UWV. De werkgever kan wel een verzoek bij de kantonrechter indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Strikt genomen is de kantonrechter niet gebonden aan het opzegverbod (er is namelijk geen sprake van opzegging, maar van ontbinding), maar de kantonrechter zal wel kijken of het ontbindingsverzoek verband houdt met uw zwangerschap. Indien er een ontbindingsverzoek wordt ingediend vanwege bedrijfseconomische omstandigheden dan kan het dus zijn dat de rechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden.