“Mijn contract verloopt over twee weken maar nu willen ze mij laten doorwerken met een nieuwe proeftijd van 6 weken mag dit?”

Uiteraard mag de werkgever u laten doorwerken (indien u dat zelf ook wilt). De werkgever zal u waarschijnlijk een nieuw contract aanbieden, en indien hij dat niet doet zal er sprake zijn van stilzwijgende verlenging. Met betrekking tot een nieuwe proeftijd geldt het volgende. Er mag alleen een nieuwe proeftijd worden overeengekomen als duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevergd, waarover uw vorige contract geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven. Als het om dezelfde of vrijwel dezelfde werkzaamheden bij dezelfde werkgever gaat, dan is een nieuwe proeftijd in beginsel niet geldig. Daarnaast kan het ook nog zijn dat de proeftijd van zes weken te lang is, maar dit is afhankelijk van uw arbeidscontract. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen voor ten hoogste één maand indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaar, of twee maanden indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer. Bij CAO kan van deze wettelijke regeling zijn afgeweken.