Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, dat wil zeggen door het verstrijken van de termijn. Voorafgaande opzegging is in beginsel niet nodig en er is ook geen opzegtermijn van toepassing. Dit kan anders zijn als dat schriftelijk is overeengekomen.