Doordat uw contract is afgelopen, maar u daarna nog wel hebt doorgewerkt, is uw contract stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat uw contract wordt geacht voor dezelfde tijd (met een maximum van een jaar) en onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan als uw vorige contract. Tot wanneer uw contract loopt, is dus afhankelijk van de duur van uw vorige contract. Uw contract loopt in principe na het verstrijken van deze duur automatisch af. Dat is anders indien u volgens de wet op dat moment een vast contract zou moeten hebben: dat is het geval als u meer dan drie contracten voor bepaalde tijd hebt gehad of wanneer de totale duur van alle contracten (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden) een periode van 36 maanden heeft overschreden. Let u wel op: indien er een CAO van toepassing is, kan het zijn dat daarin een afwijkende regeling is opgenomen.