Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslag op staande voet tijdens of na 2 jaar ziekte: wat betekent dit?

Gedurende de tijd dat u voor uw werkgever werkt, kan het zijn dat u ziek wordt en dat de werkgever u ontslag op staande voet tijdens deze ziekte of na 2 jaar ziekte geeft. Dit kan verschillen van een griepje waarbij u na een week weer beter bent, tot een ernstigere ziekte waardoor u een langere periode niet meer kunt werken. Op het moment dat u langdurig niet meer kunt werken, dient uw werkgever u door te betalen. Arbeidsongeschiktheid kan voor een werkgever daarom een reden zijn om uw contract te willen beëindigen. Ziekte en ontslag gaan echter in beginsel niet samen. Het ontslagrecht beschermt u namelijk wanneer u ziek wordt. Uw werkgever mag uw contract meestal niet beëindigen wegens ziekte. U kunt dus niet zomaar worden ontslagen tijdens ziekte.

Bent u toch ontslagen tijdens ziekte?

Bent u ontslagen tijdens ziekte? Dit is niet altijd geldig. Voor uw werkgever geldt er namelijk een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte. Dit houdt in dat uw werkgever u in beginsel niet mag ontslaan gedurende de eerste twee jaar dat u ziek bent. Uw werkgever zal de eerste twee jaar van uw ziekte voldoende inspanning moeten leveren om u weer aan het werk te krijgen. Is dit echt niet mogelijk en heeft uw werkgever genoeg pogingen gedaan, dan kunt u na 2 jaar ziekte eventueel alsnog met ontslag te maken krijgen. Wel moeten er dan aanwijzingen zijn dat u ook niet binnen een half jaar na de twee jaar wel weer aan het werk kunt.

Wanneer ben ik ziek?

U bent ziek als u niet meer de functie kunt uitoefenen waar u in eerste instantie voor bent aangenomen. Hierbij moet er wel iets van uw ziekte aantoonbaar zijn. Dit kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Ook als er geen aantoonbare ziekte is, kunt u toch ziek zijn. U dient dan te kunnen aantonen dat van u niet verwacht kan worden dat u weer aan het werk gaat, omdat de kans groot is dat u klachten krijgt als u toch gaat werken. De oorzaak hiervan moet dan echter wel bij de werkgever liggen. 

Een aantal voorbeelden van arbeidsongeschiktheid door ziekte:

  • Griep;
  • Verslavingen aan drugs of alcohol;
  • Rugklachten;
  • Psychische druk vanuit werkgever, collega’s of de aard van het werk;
  • Post natale depressie. 

Ziektewet: ontslag op staande voet tijdens of na 2 jaar ziekte

Als u na de twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan komt u in de ziektewet terecht. Er wordt dan vanuit gegaan dat u het komende half jaar ook nog niet zult kunnen werken. U krijgt dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dat geval kan er wel sprake zijn van ontslag na 2 jaar ziekte. U krijgt dan geen ontslagvergoeding van uw werkgever. In bijzondere gevallen kan de rechter bepalen dat u toch recht heeft op een vergoeding. Dit is bijvoorbeeld als u uw ziekte heeft opgelopen tijdens het werk. Onafhankelijk dus van de vraag of u wel of geen ontslagvergoeding krijgt, als u nog steeds ziek bent heeft u in ieder geval recht op een ziektewetuitkering.

Ziekmelden na ontslag: wat gebeurt er dan?

Op het moment dat uw werkgever aangeeft uw contract niet te zullen verlengen, kunt u zich bijvoorbeeld ziekmelden na uw ontslag. Dit ziekmelden na ontslag heeft echter geen zin als u niet echt ziek bent. In dat geval zal het opzegverbod voor de werkgever niet gelden. In het ontslagrecht is voor deze situatie namelijk een uitzondering gemaakt. Dit is gedaan om te voorkomen dat een medewerker zich direct na ontslag gaat ziekmelden. Zo wordt dus misbruik van de regeling voorkomen.

Ik ben ontslagen tijdens ziekte

Krijgt u ontslag op staande voet tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte in plaats van na deze 2 jaar, dan kan dit ontslag kennelijk onredelijk zijn. Het ontslag is dan mogelijk niet geldig en u blijft in dienst. Als het ontslag bij ziekte niet teruggedraaid kan worden, dan zal uw werkgever zeer waarschijnlijk een ontslagvergoeding moeten betalen. De juristen en advocaten van de Ontslagwinkel kunnen de door u geleden schade berekenen welke door de werkgever moet worden vergoed als u wordt ontslagen tijdens uw ziekte. De kantonrechter zal beoordelen welke ontslagvergoeding hierbij redelijk is.

Kosten juridisch advies ontslag op staande voet tijdens ziekte

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op, zodat u weet waar u aan toe bent.