Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door partijen op ieder moment worden opgezegd. Een tijdelijk contract kan na het verstrijken van de proeftijd alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid niet is opgenomen, dan zult u moeten werken tot de einddatum van het contract. Wel wil ik u erop wijzen dat u uw uitkeringsrechten fors in gevaar brengt door zelf op te zeggen. U wordt hoogstwaarschijnlijk als verwijtbaar werkloos gezien en komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering.