Als een tijdelijk contract na het verstrijken van de termijn door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, dan wordt het contract geacht voor dezelfde tijd, met een maximum van een jaar, en onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan. Als een contract voor bepaalde tijd zou moeten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, dan hebt u door de stilzwijgende verlenging van rechtswege een contract van onbepaalde tijd.