In mijn arbeidsovereenkomst staat: bij aanvang van het dienstverband worden de werkzaamheden verricht vanuit de vestiging (….). Kan ik dan zomaar worden overgeplaatst naar een andere stad?

Het uitgangspunt is dat een werkgever arbeidsvoorwaarden niet mag wijzen zonder voorafgaande toestemming van de werknemer. Wanneer er echter in uw contract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, heeft de werkgever uw toestemming niet nodig. Maar de werkgever moet wel een zwaarwichtig belang hebben bij de wijziging. Het belang moet zelfs zodanig zwaarwichtig zijn, dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Ook indien er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw contract is opgenomen, zijn er voor de werkgever onder bepaalde omstandigheden wel mogelijkheden om het contract op dit punt aan te passen. Hiervoor zijn voorwaarden ontwikkeld in de jurisprudentie. Aan de hand van uw specifieke situatie zal bekeken moeten worden of het in uw situatie toegestaan is wat de werkgever doet.