Als er ten onrechte teveel loon is ontvangen, dan is er sprake van onverschuldigde betaling. Het teveel ontvangen loon moet in beginsel aan de werkgever worden terugbetaald. Mogelijk kunt u een betalingsregeling treffen met uw werkgever.