Ik had een vast dienstverband bij mijn vorige werkgever. Nu zit ik in de WW na ontslag om bedrijfseconomische reden. Vlak na mijn ontslag hebben ze iemand aangenomen voor hetzelfde werk. Het gaat om Poolse uitzendkrachten. Mag dat zomaar?

UWV geeft - bijna altijd - alleen toestemming aan de werkgever om mensen te ontslaan, op voorwaarde dat er geen nieuwe mensen voor hetzelfde werk worden aangenomen. In de toestemmingsbrief van het UWV kunt u zien of dat in uw geval ook zo is. Meestal geldt die voorwaarde voor een periode van 26 weken. Deze voorwaarde wordt ook wel een wederindiensttredingsvoorwaarde genoemd.

Als uw vorige baas kort na uw ontslag iemand anders heeft aangenomen voor hetzelfde werk, wordt de wederindiensttredingsvoorwaarde geschonden. Dit betekent dat u het gegeven ontslag kunt vernietigen en kan eisen dat u uw baan terugkrijgt. Daarnaast kunt u aanspraak maken op achterstallig loon, een wettelijke verhoging en rente. Als uw baas u niet terug laat komen, kunt u dat rechter (in kort geding) laten bepalen dat u weer terug mag naar uw werk.