U hebt nooit een arbeidsovereenkomst getekend, maar u werkt wel al langer dan drie maanden wekelijks of meer dan 20 uur per maand voor deze werkgever, en daarom gaat de wet uit van het vermoeden dat u een arbeidsovereenkomst hebt. Dat betekent dat u bepaalde rechten en plichten hebt die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst.