De werkgever mag het aantal uren van uw arbeidscontract niet eenzijdig aanpassen. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de werknemer. U kunt dit voorstel dus weigeren. Wanneer u zich niet of niet voldoende tegen arbeidsurenvermindering verzet loopt u het risico dat u als verwijtbaar werkloos wordt gezien en daarmee uw recht op een WW-uitkering verliest. Ik raad u dus ook aan om het voorstel te weigeren. De werkgever kan vervolgens een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen.