"Als een werkgever ontslag aanvraagt voor meerdere werknemers in verband met weinig werk, wie bepaalt dan welke personen er ontslagen worden, de werkgever of het UWV?"

In beginsel kiest een werkgever zelf welke personen hij wil ontslaan. Als de werkgever echter meerdere werknemers om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan dan zal de werkgever het afspiegelingsbeginsel toe moeten passen. Dit houdt kort gezegd in dat de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk moet zijn. 

Het afspiegelingsbeginsel betekent dat de werkgever de werknemers eerst in moet delen in groepen met uitwisselbare functies (gelet op inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, niveau en beloning). Het aantal werknemers binnen een uitwisselbare groep moet worden verdeeld over vijf leeftijdscategorieën. Per leeftijdscategorie mag de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. Er zijn een aantal situaties waarin het afspiegelingsbeginsel niet hoeft te worden toegepast of waarin van het afspiegelingsbeginsel kan worden afgeweken. 

Een werkgever zal vaak hulp krijgen van een jurist bij het indienen van een dergelijke ontslagaanvraag. Het UWV beoordeelt de ontslagaanvraag en neemt een beslissing over het wel of niet verlenen van een ontslagvergunning.