Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Spaarzegels en ontslag op staande voet

Is achterhouden van spaarzegeltjes, hetzelfde als ‘stelen van de baas’ ? Ja. Dit is zelfs zo, als deze zegeltjes maar weinig waarde vertegenwoordigen. Het wegnemen van de zegels van de werkgever kan een dringende reden voor ontslag op staande voet …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Diefstal, Integriteit, Ontslag Op Staande Voet, Ww Uitkering

december 5, 2016  |   Share:

Vloeken als reden voor ontslag

Is vloeken voldoende reden voor ontslag? Een leidinggevende bij de Action wordt ontslagen vanwege ongepast en grof taalgebruik. Taalgebruik waarvan menigeen vermoedelijk schrikt en al helemaal wanneer het door een leidinggevende gebezigd zou worden.…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag, Rechter

januari 20, 2016  |   Share:

Wacht niet te lang bij ontslag op staande voet

In het geval u op staande voet bent ontslagen, dient u binnen twee maanden een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Uitsluitend bezwaar maken tegen het ontslag en in overleg treden met uw werkgever is onvoldoende. In het geval u te laat bent…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Verjaringstermijn

oktober 12, 2015  |   Share:

Ontslag op staande voet, en nu?

Na 1 juli is er een belangrijke wijziging opgetreden in de termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt door de werknemer tegen het ontslag op staande voet. De werknemer die het oneens is met het ontslag op staande voet, moet de vernietiging verzoe…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet, Wedertewerkstelling

september 20, 2015  |   Share:

Heb ik recht op transitie vergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een compensatie bij ontslag, namelijk de zogenoemde transitievergoeding. U ontvangt deze op voorwaarde dat u langer dan twee jaar in dienst bent geweest. Voor contracten voor bepaalde tijd, is er dus geen vergoe…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Transitievergoeding, Tussentijdse Beëindiging

september 20, 2015  |   Share:

Op non actief gezet, en nu?

Ik ben het niet eens met mijn non-actiefstelling. Er wordt ten onrechte gezegd dat ik iemand heb beledigd. Wat kan ik doen? Ik raad u aan om schriftelijk te protesteren tegen het op non-actief stellen. Geef daarbij duidelijk aan waarom het niet kl…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Non Actief

april 15, 2014  |   Share:

Contract niet verlengd, kan dat zomaar?

Ik heb net te horen gekregen dat mijn contact niet wordt verlengd. Ik heb volgende week dus geen werk meer. Kan dat zomaar? Helaas is het zo dat een tijdelijk contract automatisch eindigt door tijdsverloop. Er gelden nu nog geen verplichtingen om de…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Opzeggen, Opzegtermijn, Tussentijdse Beëindiging

maart 9, 2014  |   Share:

Nieuwe proeftijd in opvolgend contract. Ontslagen. Wat moet ik doen?

Ik ben – na twee jaar dienstverband – overgeplaatst naar een andere bv binnen hetzelfde concern. Ik ben bij de nieuwe bv hetzelfde werk gaan doen. In het nieuwe contract stond een proeftijd van twee maanden, terwijl in het eerder contract ook al een …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: None

september 30, 2013  |   Share:

Op staande voet ontslagen. Wat moet ik nu doen?

Aan het einde van mijn werkdag werd ik bij mijn baas op kantoor geroepen. Daar werd mij een brief overhandigd, waarin stond dat ik op staande voet was ontslagen. Ik zou mijn niet aan een bedrijfsvoorschriften hebben gehouden. Dat is helemaal niet zo.…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag Op Staande Voet

september 26, 2013  |   Share:

Ontslag om economische redenen. Nu is een ander aangenomen.

Ik had een vast dienstverband bij mijn vorige werkgever. Nu zit ik in de WW na ontslag om bedrijfseconomische reden. Vlak na mijn ontslag hebben ze iemand aangenomen voor hetzelfde werk. Het gaat om Poolse uitzendkrachten. Mag dat zomaar? UWV geef…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uwv Toestemming, Wederindiensttredingsvoorwaarde, Wedertewerkstelling

september 13, 2013  |   Share:

Na 18 maanden ontslagen wegens ziekte

Tijdens ziekte geldt er een opzegverbod voor de werkgever. De werkgever mag dan twee jaar lang niet tot ontslag overgaan en is verplicht om een deel van het loon (70%) door te betalen. Ontslaat de werkgever u toch, dan kunt u binnen twee maanden bezw…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ziekte

augustus 6, 2013  |   Share:

Moest direct pand verlaten, kan ik dit aanvechten?

U mag alleen worden weggestuurd als daarvoor een voldoende zwaarwegende reden is. Deze maatregel zal bij collega’s en omstanders het beeld oproepen dat u iets zeer verwijtbaars heeft gedaan. In de rechtspraak is geoordeeld dat slechts factoren, zoals…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Wedertewerkstelling

juli 23, 2013  |   Share:

Mijn werkgever stopt mijn nuluren contract.

Ook een nuluren contract kan niet zomaar worden beëindigd. Bepalend is dan het aantal uren dat gemiddeld is gemaakt, gedurende de laatste drie maanden. Als dat niet representatief is, wordt gekeken naar een langere periode. U kunt bij uw werkgever ee…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Nul Uren Contract, Nuluren Contract

juli 22, 2013  |   Share:

Telt mijn periode als uitzendkracht mee voor het bepalen van het aantal contracten?

Per 1 september 2011 ben ik via een uitzendbureau gaan werken. In december 2011 kreeg ik een contract tot 1 augustus 2012. Hierna kreeg ik een contract tot 1 augustus 2013. Nu zegt mijn baas dat ik al drie contracten gehad heb en hij geen vierde cont…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ketenregeling, Opvolgend Werkgever, Uitzendbureau

april 10, 2013  |   Share:

Vaste werknemers ontslaan en nieuwe tijdelijke werknemers aannemen?

Er worden vaste mensen ontslagen omdat het slecht gaat met het bedrijf. Mogen ze dan andere mensen een jaarcontract geven? Werknemers met een vast contract mogen niet zomaar worden ontslagen zonder dat daarvoor één van de volgende ontslagroutes is …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag, Wederindiensttredingsvoorwaarde

april 3, 2013  |   Share:

Werken via uitzendbureau om ketenregeling te doorbreken?

De werkgever wil mijn arbeidscontract voor bepaalde niet verlengen omdat ik dan een vast contract zou moeten krijgen. Ze willen mij wel behouden via een uitzendbureau op dezelfde werkplek en met dezelfde functie. Mag dit zomaar? U hebt een tijdel…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ketenregeling, Uitzendbureau, Vast Contract

april 3, 2013  |   Share:

Werknemers ontslaan en vervolgens nieuwe mensen aannemen?

Mag een baas mensen vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan en nieuwe mensen aantrekken om deze plaatsen weer op te vullen? Als ik het goed begrijp is uw vraag of een werkgever mensen mag ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, en…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Wederindiensttredingsvoorwaarde

maart 27, 2013  |   Share:

Mag de werkgever na 5,5 jaar nu opzeggen zodat mijn arbeidsovereenkomst over een maand stopt?

Als u al vijf en een half jaar bij het bedrijf werkt, dan hebt u waarschijnlijk een vast contract. Als de werkgever u wil ontslaan zal hij dat moeten doen via het UWV (door het aanvragen van een ontslagvergunning), via de kantonrechter (die de arbeid…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Kantonrechter, Opzeggen, Opzegtermijn, Uwv Toestemming

maart 27, 2013  |   Share:

Mag de werkgever mij zonder reden ontslaan bij afloop contract?

Vanaf 01-04-2010 heb ik een baan. Kan mijn baas mij 31-03-2013 zonder reden ontslaan? Bij mijn functioneringsgesprek heeft hij nog gezegd dat ik in april 2013 een vast contract zou krijgen. Als ik het goed begrijp hebt u een tijdelijk contract da…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Bepaalde Tijd

maart 19, 2013  |   Share:

Mag een vast contract worden omgezet in een tijdelijk contract?

Sinds 2006 ben ik in dienst bij mijn werkgever op basis van een nul urencontract. Later hebben ze mij een parttime contract gegeven vanaf oktober met einddatum 27 januari 2013. Daarna kreeg ik weer een nul urencontract met max. inplanning van 12 uur …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Bepaalde Tijd, Ragetlie Regel, Rechtsvermoeden Arbeidsomvang

maart 19, 2013  |   Share:

Kennelijk onredelijk ontslag procedure starten?

Indien één van de partijen de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk opzegt, kan de rechter aan de wederpartij een schadevergoeding toekennen. De kennelijke onredelijkheid kan betrekking hebben op de reden van opzegging, de wijze van opzegging en d…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Procedure

februari 27, 2013  |   Share:

Nieuwe proeftijd?

“Mijn contract verloopt over twee weken maar nu willen ze mij laten doorwerken met een nieuwe proeftijd van 6 weken mag dit?” Uiteraard mag de werkgever u laten doorwerken (indien u dat zelf ook wilt). De werkgever zal u waarschijnlijk een nieuw c…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: None

februari 26, 2013  |   Share:

Ik heb vier jaar 40 uur per week gewerkt. Mag de werkgever mij nu een vast contract bieden van 16 uur per week?

De wet bepaalt dat wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 overschrijden (tussenpozen inbegrepen), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaa…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidsovereenkomst, Ketenregeling

februari 18, 2013  |   Share:

Ik ga niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte en nu willen ze me eruit hebben en stoppen met loon betalen. Mag dit?

Als u ziek bent is het inderdaad niet aan te raden om een beëindigingsovereenkomst te tekenen, aangezien u dan hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een uitkering. Indien u een vast contract hebt kan de werkgever u niet zomaar ontslaa…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontbinding, Uwv Toestemming, Ziekte

februari 13, 2013  |   Share:

Wat zijn mijn rechten als mijn contract is afgelopen maar ik daarna gewoon heb doorgewerkt?

Doordat uw contract is afgelopen, maar u daarna nog wel hebt doorgewerkt, is uw contract stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat uw contract wordt geacht voor dezelfde tijd (met een maximum van een jaar) en onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaa…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidsovereenkomst, Stilzwijgende Verlenging

februari 5, 2013  |   Share:

Ik heb 5 maanden voor het uitzendbureau gewerkt bij een bedrijf en nu krijg ik een contract bij het betreffende bedrijf mogen zij een proeftijd geven?

Een nieuwe proeftijd is alleen geoorloofd indien er duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevergd, waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven. Als uw werkgever u eerst als uitzendkracht he…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uitzendbureau

februari 5, 2013  |   Share:

Mag de werkgever een nieuwe proeftijd opnemen als ik een derde contract krijg voor inhoudelijk vrijwel dezelfde functie, maar andere functiebenaming?

In principe mag er geen nieuwe proeftijd overeen worden gekomen omdat de werkgever zich al op de hoogte heeft kunnen stellen van uw geschiktheid. Er kan alleen een nieuwe proeftijd worden bedongen als de arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardighe…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Functiewijziging

januari 30, 2013  |   Share:

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met ontslag tijdens mijn proeftijd?

Allereerst is van belang te onderzoeken of de proeftijd geldig is. De proeftijd moet aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn, moet deze schriftelijk overeen zijn gekomen en zit er, afhankelijk van het so…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Proeftijd

januari 23, 2013  |   Share:

Op staande voet ontslagen. Volgende dag biedt de werkgever een beëindigingsovereenkomst aan. Moet ik tekenen?

Allereerst raad ik u aan om u te verzetten tegen het ontslag op staande voet (onder andere vanwege de WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet hebt u namelijk geen recht op een WW-uitkering). U kunt dat doen door een aangetekende brief naar de w…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Beeindigingsovereenkomst, Ontslag Op Staande Voet

januari 16, 2013  |   Share:

Mag mijn werkgever mij na 3 weken werken ontslaan in mijn proeftijd als ik nog geen arbeidscontract heb getekend?

Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. U hebt nog geen arbeidsovereenkomst getekend. Een mondeling overeengekomen proeftijd heeft geen werking en kan daarom niet worden ingeroepen. Wat uw werkgever doet is daarom niet juist. U kunt zi…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: None

januari 8, 2013  |   Share:

Kan je tijdens ziekte worden ontslagen met een ontslagvergunning van het UWV?

In principe geldt er een opzegverbod tijdens ziekte. De werkgever mag de werknemer dan niet ontslaan, ook al heeft hij een ontslagvergunning van het UWV. Dit opzegverbod geldt echter niet als de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat de ontslagaanvra…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Uwv Toestemming, Ziekte

december 4, 2012  |   Share:

Ontslag vanwege uitingen op social media?!

Het komt steeds vaker voor dat uitingen via social media (zoals Twitter en Facebook) reden zijn voor ontslag. Of het in een bepaalde situatie is toegestaan om iemand te ontslaan vanwege uitingen op social media hangt af van de inhoud en van de omstan…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag, Social Media

november 20, 2012  |   Share:

Als de rechter oordeelt dat ik ten onrechte uit mijn functie ben gezet, hoe gaat het dan verder als mijn werkgever niet mee wil werken?

De werkgever is verplicht om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter. De werkgever kan mogelijk wel hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechter. Een andere mogelijkheid is dat de werkgever zal aansturen op ontslag via een andere …

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslag, Rechter

november 20, 2012  |   Share:

Hoe kan ik me verzetten tegen een ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er sprake is van een dringende reden. De reden voor het ontslag moet dus ernstig genoeg zijn. Deze reden moet voldoende aan de werknemer zijn overgebracht. Daarnaast is het voor een geldig ontslag op…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Ontslagzaken

november 13, 2012  |   Share:

Mijn proeftijd is verlopen en nu wil de werkgever mijn tijdelijke contract tussentijds beëindigen

Een contract voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid in het contract of in de CAO is opgenomen. Dat geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Als een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen…

Categories: Onterecht Ontslag, Ontslag Procedure | Tags: Arbeidscontract, Arbeidsvoorwaarden, Geen Verlenging

november 7, 2012  |   Share:

Niet afrekenen twix reep komt werknemer duur te staan

De Kantonrechter Groningen heeft geoordeeld dat een werkgever volledig moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de werknemer, zeker als deze is belast met verkoopactiviteiten. Herhaalde diefstal c.q. verduistering c.q. zonder toestemming gebruik…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidsvoorwaarden, Diefstal, Integriteit

november 7, 2012  |   Share:

Na drie jaar een tijdelijk arbeidscontract gehad te hebben wil mijn werkgever geen vast contact geven

Een contact voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege. Dat wil zeggen dat het contract vanzelf afloopt, simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Deze regel kent echter uitzonderingen. Omdat u spreekt over een period…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Drie Jaar, Geen Verlenging, Vast Contract

november 7, 2012  |   Share:

Na drie jaar geen vast contract

Een contract voor bepaalde tijd eindigt in beginsel van rechtswege. Dat wil zeggen dat het contract vanzelf afloopt, simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Deze regel leidt echter uitzondering in een aantal gevallen. Omdat u sp…

Categories: Onterecht Ontslag | Tags: Arbeidscontract, Drie Jaar, Geen Verlenging

november 6, 2012  |   Share: