Hallo, ik ben (was) een werkneemster van een supermarkt en heb daar enkele spaarzegels voor mijzelf achter gehouden. Sommige klanten willen die niet en dan hou ik ze zelf. Ik ben hier voor op staande voet ontslagen. Kan dit zomaar?

Ontslag Spaarzegels.jpg

Diefstal

Het achterhouden van spaarzegeltjes, is hetzelfde als ‘stelen van de baas’. Dit is zelfs zo als deze zegeltjes weinig waarde vertegenwoordigen. Het wegnemen van de zegels van de werkgever kan een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren.

Omstandigheden van het geval

Of er ook sprake is van een terecht gegeven ontslag op staande voet is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, zoals duur dienstverband, je leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor je heeft. Denk bij dit laatste aan gezinsomstandigheden, zoals de zorg voor kinderen en het hebben van een partner met inkomen.

Geen salaris, geen WW

In geval van een terecht gegeven ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering. Je kan echter het ontslag aanvechten. Dit dient dan wel binnen twee maanden na het ontslag te gebeuren.