Kan ik na 26 jaar zomaar ontslagen worden? En heb ik dan recht op een ontslagvergoeding?

Indien de werkgever u wilt ontslaan, zal hij daarvoor één van de volgende ontslagroutes moeten bewandelen: een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, een beëindigingsovereenkomst aan u aanbieden om het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Een ontslag op staande voet is alleen mogelijk als er sprake is van een dringende reden.

Het UWV kent geen ontslagvergoedingen toe. Wel kunt u tijdens een eventuele procedure via het UWV verweer voeren. In sommige situaties is het mogelijk om via een kennelijk onredelijk ontslagprocedure alsnog een vergoeding te krijgen. Aan de hand van uw specifieke situatie zal beoordeeld moeten worden of een dergelijk verzoek kans van slagen heeft. 

Bij een ontslag via de kantonrechter zal de kantonrechter aansluiting zoeken bij de kantonrechtsformule voor het bepalen van de ontslagvergoeding. 

Indien de werkgever u een beëindigingsovereenkomst aanbiedt, raad ik u aan dit niet zomaar te ondertekenen. Win eerst nader juridisch advies in. De overeenkomst moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Daarnaast wordt ook in een beëindigingsovereenkomst vaak aansluiting gezocht bij de kantonrechtersformule. Indien u al 26 jaar in dienst bent gaat het bij u om aan aanzienlijke ontslagvergoeding. Op deze en op andere punten kan onderhandeld worden.

Voor nu is het afwachten welke stappen de werkgever onderneemt. Ik raad u aan in ieder geval niet zomaar iets te ondertekenen of ergens mee akkoord te gaan voordat u nader juridisch advies hebt ingewonnen. 

Indien de werkgever nadere stappen onderneemt kunt u contact met ons opnemen. Dan helpen wij u graag verder.