Mag een baas mensen vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan en nieuwe mensen aantrekken om deze plaatsen weer op te vullen?

Als ik het goed begrijp is uw vraag of een werkgever mensen mag ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen, en vervolgens weer nieuwe mensen mag aannemen voor het vervullen van deze functies. Ik ga ervan uit dat het ontslag via het UWV loopt. Het UWV kan aan zijn toestemming voor het opzeggen vanwege bedrijfseconomische redenen, een "wederindiensttredingsvoorwaarde" verbinden. Dit houdt in dat een werkgever binnen 26 weken geen werknemer in dienst mag nemen voor werkzaamheden van dezelfde aard, als hij niet eerst de werknemer voor wie het ontslag is aangevraagd in de gelegenheid heeft gesteld die werkzaamheden te hervatten. Over het algemeen verbindt het UWV deze voorwaarde aan zijn toestemming voor een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en mag het dus niet wat de werkgever hier doet.