Per 1 september 2011 ben ik via een uitzendbureau gaan werken. In december 2011 kreeg ik een contract tot 1 augustus 2012. Hierna kreeg ik een contract tot 1 augustus 2013. Nu zegt mijn baas dat ik al drie contracten gehad heb en hij geen vierde contract mag aanbieden. Een vast aanstelling zit er niet in. Ik dacht dat ik nog een contract mag krijgen omdat ik pas twee contracten bij het bedrijf heb gehad?

Op grond van de wet mag u inderdaad drie contracten voor bepaalde tijd krijgen. Het vierde contract is een vast contract. Van deze regeling kan in een CAO zijn afgeweken. Overigens ga ik er van uit dat er geen tussenpozen van meer dan drie maanden tussen de contracten hebben gezeten. Indien dat wel het geval is, begint de telling opnieuw.

Deze regeling geldt indien de arbeidsovereenkomst is overeengekomen tussen dezelfde partijen, maar is ook van toepassing verklaard op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze als elkaar opvolger zijn te zien. Een voorbeeld hiervan is dat een werknemer zowel als uitzendkracht als op basis van een arbeidsovereenkomst (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden verricht voor hetzelfde bedrijf.

Concreet betekent dat voor u dat wanneer u dezelfde of soortgelijke werkzaamheden hebt verricht, het contract bij het uitzendbureau meetelt. U hebt dan al drie tijdelijke contracten gehad. Als er geen CAO van toepassing is die meerdere tijdelijke contracten toestaat, dan zou het inderdaad gaan om een vast contract. Het staat de werkgever vrij u dit wel of niet aan te bieden. Overigens is het mogelijk om de keten te doorbreken door drie maanden uit dienst te treden.