De wet bepaalt dat wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden overschrijden (eventuele tussenpozen inbegrepen), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Van deze regel mag bij CAO worden afgeweken. Als er geen CAO van toepassing is die een afwijkende regeling bevat, dan betekent dat voor u dat u al een vast dienstverband hebt. Een nieuw contract is daarvoor niet nodig.