Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid van tussentijdse beëindiging schriftelijk is overeengekomen (met uitzondering van de proeftijd). Vaak wordt deze mogelijkheid in arbeidsovereenkomsten opgenomen, dus ik raad u aan dit na te kijken. Als deze mogelijkheid is opgenomen dient u ook te letten op de voor u geldende opzegtermijn. 

Als de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging niet schriftelijk is overeengekomen dan is een tussentijds ontslag in beginsel niet mogelijk. U zult tot de overeengekomen einddatum (in uw situatie een half jaar) uit moeten werken. Doet u dat niet, dan bent u schadeplichtig ten opzichte van de werkgever omdat u uw contract niet nakomt. Uiteraard kunt u andere afspraken maken met uw werkgever.