U kunt niet worden gedwongen om mee te werken aan een ontslag met wederzijds goedvinden. Als u niet akkoord gaat dan moet u bezwaar maken tegen het ontslag bij de werkgever. De werkgever zal dan mogelijk via andere wegen proberen het dienstverband te beëindigen, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter of middels een ontslagvergunning van het UWV. Indien u wel akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden, raad ik u aan om juridisch advies in te winnen met betrekking tot de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.