In beginsel mag het niet wat de werkgever doet. Zodra een arbeidsovereenkomst ten minste drie heeft geduurd, wordt de arbeid vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de afgelopen drie maanden. Ondanks uw 0-uren contract, hebt u dus mogelijk bepaalde rechten verworven. U hebt in beginsel recht op het aantal uur dat u in de afgelopen drie maanden gemiddeld hebt gewerkt. De werkgever zal over dit aantal uren ook loon verschuldigd zijn. De werkgever kan het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang weerleggen. Ik raad u aan het eerst te bespreken met de werkgever. Indien de werkgever weigert u dit aantal uur te bieden/uw loon uit te betalen raad ik u aan nader contact met ons op te nemen om de vervolgstappen te bespreken.