De wet bepaalt dat wanneer de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de duur door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd (ten hoogste een jaar) en onder dezelfde voorwaarden te zijn aangegaan. In uw situatie hebt u dus een derde tijdelijk contract voor de duur van een jaar, onder dezelfde voorwaarden. Er is in uw situatie in beginsel dus geen sprake van een vast dienstverband.