Een opzegging kan in beginsel niet zomaar worden ingetrokken. Maar voor een rechtsgeldige opzegging is vereist dat de werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige wil heeft gericht op het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de wil ontbreekt, dan blijft de arbeidsovereenkomst in principe in stand. Uiteraard kunnen u en uw werkgever ook in gezamenlijk overleg terugkomen op uw opzegging.