U kunt als werknemer uw contract niet zomaar eenzijdig wijzigen. Indien werkgever en werknemer het beiden eens zijn over wijzigingen in het contract, dan is dit in principe toegestaan. Dat wil echter niet zeggen dat het zonder risico is. Afhankelijk van de punten waarop het contract aangepast wordt, kan het zijn dat het een (ernstige) benadeling voor uzelf is. Wanneer bijvoorbeeld de duur van het contract wordt verkort, kan het zijn dat het UWV u geen WW-uitkering of Ziektewetuitkering toekent.