Ja, dat mag. De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af en het staat de werkgever vrij het contract niet (direct) te verlengen. Als de werkgever u over twee maanden een nieuw contract aanbiedt dan telt deze door in de ketenregeling van arbeidsovereenkomsten. Bij tussenpozen van niet meer dan drie maanden telt het namelijk door. Wanneer u bijvoorbeeld al twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebt gehad dan wordt de volgende arbeidsovereenkomst de derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tenzij de werkgever u een vast contract aanbiedt). Hebt u echter al drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gehad, dan wordt dit dus de vierde arbeidsovereenkomst en dat betekend dat u in vaste dienst bent, tenzij er een CAO van toepassing is die meerdere tijdelijke contracten toestaat.