Blijkbaar is er sprake geweest van structureel overwerk. Voor deze situatie bepaalt de wet dat de arbeid in enige maand wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de afgelopen drie maanden. U kunt dus bij uw werkgever afdwingen dat u een arbeidsovereenkomst hebt gelijk aan de duur van het gemiddeld aantal uren dat u in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Dat betekent dat de werkgever deze uren in principe ook zal moeten uitbetalen, tenzij de werkgever het vermoeden met succes weerlegt.