In beginsel is het niet aan te raden om tijdens ziekte akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst, omdat u daarmee uw uitkeringsrechten verspeelt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon door moet betalen. Indien u dat recht zomaar prijsgeeft, zult u niet in aanmerking komen voor een uitkering. Indien u inmiddels twee jaar ziek bent kunt u onder bepaalde voorwaarden wel akkoord gaan met een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werknemer, werkgever en het UWV moeten het dan wel eens zijn over een aantal zaken. Onder andere moet het zo zijn dat u volledig arbeidsongeschikt bent voor de overeengekomen werkzaamheden. Daarnaast moeten uw werkgever en u genoeg hebben geprobeerd om te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Ook moet duidelijk zijn dat re-integratie in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare tijd niet mogelijk is. Ik raad u dus aan nader juridisch advies in te winnen als u overweegt akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst (tijdens ziekte).