Er bestaat geen wettelijk recht op een bonus. In principe bepaalt de werkgever zelf of en aan wie hij een bonus geeft. U hebt wel recht op een bonus als dat in uw arbeidsovereenkomst staat en u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u reeds jarenlang een bonus hebt ontvangen, kan het zijn dat u een verworven recht hebt op een bonus. De Maastrichtse kantonrechter oordeelde dat wanneer een werknemer jarenlang een bonus ontvangt zonder dat daarover concrete afspraken zijn gemaakt, de werkgever niet zomaar en zonder gegronde reden mag stoppen met het betalen van de bonus. Dat is in strijd met het vertrouwensbeginsel dat voortvloeit uit het goed werkgeverschap. 

In andere uitspraken werd geoordeeld dat ook nadat een aantal jaar bonus is betaald, de werkgever vrij is om te beslissen daar in een volgend jaar vanaf te zien, met een beroep op een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin een voorbehoud is gemaakt of voorwaarde is gesteld. 

Kortom, of u recht hebt op een bonus en of u eventueel na het ontvangen van een jarenlange bonus een verworven recht hebt, is afhankelijk van de omstandigheden, de vraag of er een regeling is vastgesteld en wat de inhoud is van de bonusregeling.