Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Transitievergoeding berekenen

Wat is een transitie vergoeding?

Een transitie vergoeding is eigenlijk niets anders dan een vertrekpremie die gaat gelden per 1 juli 2015. Deze zal de kantonrechtersformule opvolgen. De transitievergoeding wordt ook wel een ontslagvergoeding genoemd. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een aantal objectieve en subjectieve criteria. Het bedrag is bedoeld om u in staat te stellen om ander werk te vinden, zodat u geacht wordt het bedrag te besteden aan:

 • compensatie voor lager ander inkomen;
 • outplacement;
 • opleiding, bijscholing, omscholing.

Wat bepaalt de hoogte van de transitie vergoeding?

De transitievergoeding zal u in staat moeten stellen om ander werk te vinden. Dit geld kunt u gebruiken voor allerlei zaken. U mag het naar eigen inzicht besteden. Het kan worden berekend op basis van een aantal factoren, die in combinatie met elkaar de hoogte bepalen van de vergoeding:

 • salaris
 • leeftijd
 • dienstjaren

Berekening transitievergoeding

De berekening van de hoogte van de transitievergoeding is als volgt:

 • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar, als dat langer was dan twee jaar.
 • De helft van het maandsalaris, voor ieder dienstjaar na het tiende dienstjaar.
 • Het bedraagt niet meer dan €75.000,-.

Regeling voor 50 plussers

Er is een bijzondere regeling voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en ook langer in dienst zijn dan 10 jaar. Voor deze mensen is de transitievergoeding een maandsalaris per dienstjaar.

Hogere of lagere transitievergoeding

De mate van verwijtbaarheid van het ontslag, uit zich beperkt in de mogelijkheid om via de kantonrechter een hogere of juist lagere vergoeding te krijgen. De rechter kan een lagere vergoeding opleggen, als de werknemer grote verwijten treft. Er moet sprake zijn van een onaanvaardbare situatie. Denkt u aan bijvoorbeeld ontslag ten gevolgen van het opzettelijk beschadigen van materieel van de werkgever.

Had uw werkgever echter hoofdzakelijk grote schuld aan de situatie, dan kan de rechter het transitiebedrag verhogen met een zogenaamde 'billijke' vergoeding. Uw werkgever moet zich dan wel schuldig hebben gemaakt aan een ernstig verwijtbaar handelen op nalaten. Voorbeeld hiervan is een situatie waarbij uw werkgever u gevaarlijk werk heeft laten doen en u bent daardoor arbeidsongeschikt geraakt.

Voorbeelden

 • De heer Jansen is 45 jaar en was 6 jaar in dienst. Zijn inkomen was €3.500,- bruto per maand.
  Bij ontslag krijgt hij een transitievergoeding van €7.560,-.

 • Mevrouw Frtizen is 55 jaar en was 14 jaar in dienst. Haar inkomen was €2.500,- bruto per maand.
  Zij ontvangt als transisitievergoeding €21.600,-.

Suggesties

Ontslagprocedure
Werkloos
Juridisch advies