Ik word ontslagen omdat mijn volgende vierde contract een vast contract moet worden. Kan ik vrijwillig afzien van een vast contract zodat ik alsnog een jaarcontract kan krijgen?

De wettelijke regeling is dat er aansluitend maar drie tijdelijke contracten mogelijk zijn. In een CAO kan hiervan afgeweken zijn. Het is dus van belang dat u nakijkt of er een CAO van toepassing is, en zo ja, of deze een afwijkende regeling bevat. Indien dat niet het geval is kunt u niet aansluitend een vierde tijdelijk contract afspreken, zonder dat dit consequenties heeft. Zoals aangegeven wordt dit dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer u echter meer dan drie maanden uit dienst treedt, en daarna weer opnieuw in dienst treedt, begint de keten in principe weer opnieuw te lopen. Mogelijk staat de werkgever ervoor open om u na deze periode weer in dienst te treden.