Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Ontslag tijdens of na zwangerschap en zwangerschapsverlof: wat kunt u doen?

Het is in het algemeen verboden om werkneemsters tijdens de zwangerschap en het zwangerschapsverlof ontslag te geven. Ontslag op grond van zwangerschap wordt aangemerkt als onterecht ontslag. Het ontslag kan dan succesvol worden aangevochten bij de kantonrechter. U kunt daarbij eisen:

Het is ook verboden om ontslag te geven direct na de zwangerschap en het zwangerschapsverlof, tijdens het bevallingsverlof. Als zwangere werkneemster geniet u dus een bijzondere bescherming die is vastgelegd in de wet. Er geldt een zogenaamd ‘opzegverbod’ voor uw werkgever. Deze periode duurt tenminste 16 weken.

Ontslag tijdens zwangerschapsverlof: hoe lang duurt zwangerschapsverlof?

Verlof voorafgaand aan de geboorte, wordt zwangerschapsverlof genoemd. Dit duurt tussen 4 en 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Bij een voortijdige bevalling kan mogelijk het zwangerschapsverlof korter zijn dan vier weken. Als uw kind erg vroeg wordt geboren, kan het zelfs zo zijn dat helemaal geen sprake is van zwangerschapsverlof. Uw loon moet ongewijzigd worden doorbetaald.

Hoe lang duurt bevallingsverlof?

Aansluitend aan het zwangerschapsverlof heeft u recht op bevallingsverlof. Het bevallingsverlof duurt minimaal tien weken. Is de periode van zwangerschapsverlof korter geweest dan zes weken, dan worden de gemiste weken toegevoegd aan het bevallingsverlof. Hierdoor is het totale door uw werkgever betaalde verlof altijd minimaal zestien weken. 

En wat is dan ouderschapsverlof?

U heeft recht op ouderschapsverlof als u de dagelijkse zorg heeft voor een kind tot 8 jaar. Echter heeft u geen recht op doorbetaling van loon tijdens het verlof. Uw werkgever is verplicht mee te werken aan ouderschapsverlof. U mag verder niet ontslagen worden vanwege deze reden. Wel is ontslag mogelijk vanwege andere redenen. Er geldt voor u dus geen ontslagverbod zoals dat geldt voor zwangerschapsverlof of bevallingsverlof. 

Ontslag bescherming ook na het bevallingsverlof

Als u de werkzaamheden weer hervat na het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, geldt het opzegverbod ook nog gedurende een periode van 6 weken aansluitend op het bevallingsverlof. Als u de werkzaamheden niet kunt hervatten na het bevallingsverlof door arbeidsongeschiktheid die door de zwangerschap is ontstaan, dan begint de periode van 6 weken te lopen vanaf het moment dat u bent hersteld. Uw werkgever kan dus de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanaf de eerste dag van zwangerschap tot aan 6 weken na werkhervatting.

Wanneer is ontslag wel mogelijk tijdens zwangerschap?

In bijzondere gevallen kunt u tijdens de zwangerschap, het zwangerschapsverlof of gedurende de bevallingsverlof ontslag krijgen:

  • ontslag op staande voet, bijvoorbeeld op grond van diefstal of mishandeling
  • faillissement
  • als u zelf ontslag neemt

Wat te doen als ontslag dreigt tijdens je zwangerschap?

Als er ontslag dreigt tijdens uw zwangerschapsverlof of zwangerschap, dan zal dat zeer waarschijnlijk onterecht zijn en kunt u een beroep doen op de vernietigbaarheid hiervan. Wij gaan dan na of uw ontslag onrechtmatig is en helpen u zo nodig bij het voorkomen van ontslag. Bent u al ontslagen tijdens uw zwangerschap of bevallingsverlof, kunnen wij u bijstaan in de procedure om het ontslag door de rechter te laten vernietigen. Tevens kunnen wij u adviseren omtrent een eventuele ontslagvergoeding en deze tijdens de procedure vorderen.

Kosten juridisch advies bij ontslag tijdens zwangerschapsverlof

Meestal is onze dienstverlening gratis. Dit komt omdat het vaak is verzekerd. Het kan ook voorkomen dat uw werkgever deze kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd vrijblijvend. Neem daarom direct met ons contact op als u nog vragen heeft of meer wilt weten over zwanger zijn en ontslag.