Nee, u hoeft hier niet mee akkoord te gaan. Aangezien dit een ernstige benadeling van uzelf zou zijn, raad ik u ook af om hiermee akkoord te gaan. Indien de werkgever andere stappen onderneemt raad ik u aan nader juridisch advies in te winnen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, u een beëindigingsovereenkomst aanbiedt of een ontbindingsprocedure start bij de kantonrechter.